FSD3251 Kuntavaalitutkimus 2017

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuinka paljon seurasit vaalikampanjointia ja muuta kuntavaaliviestintää seuraavista tietolähteistä?

Ylen vaalikone

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
En lainkaan 1 680
En kovinkaan paljon 2 450
Melko paljon 3 421
Erittäin paljon 4 132
En osaa sanoa 5 14
SYSMISS 29
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1697
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 2.03
keskihajonta 1.017

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.