FSD3251 Kuntavaalitutkimus 2017

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuinka paljon seurasit vaalikampanjointia ja muuta kuntavaaliviestintää seuraavista tietolähteistä?

Muut vaalikoneet

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
En lainkaan 1 874
En kovinkaan paljon 2 494
Melko paljon 3 240
Erittäin paljon 4 58
En osaa sanoa 5 30
SYSMISS 30
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1696
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 1.75
keskihajonta .943

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.