FSD3251 Kuntavaalitutkimus 2017

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuinka paljon käytit seuraavia tietolähteitä kuntavaaleista ja niiden vaalikampanjoista?

Puolueiden ja ehdokkaiden vaalitilaisuudet

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
En lainkaan 1 1160
En kovinkaan paljon 2 409
Melko paljon 3 122
Erittäin paljon 4 13
En osaa sanoa 5 6
SYSMISS 16
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1710
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 1.42
keskihajonta .689

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.