FSD3251 Kuntavaalitutkimus 2017

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuinka paljon käytit seuraavia tietolähteitä kuntavaaleista ja niiden vaalikampanjoista?

Ehdokkaiden tapaaminen kasvotusten vaalikampanjan aikana

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
En lainkaan 1 1125
En kovinkaan paljon 2 410
Melko paljon 3 149
Erittäin paljon 4 21
En osaa sanoa 5 5
SYSMISS 16
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1710
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 1.46
keskihajonta .729

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.