FSD3251 Kuntavaalitutkimus 2017

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuinka paljon käytit seuraavia tietolähteitä kuntavaaleista ja niiden vaalikampanjoista?

Puolueiden ja ehdokkaiden vaalisivustot internetissä

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
En lainkaan 1 937
En kovinkaan paljon 2 509
Melko paljon 3 223
Erittäin paljon 4 28
En osaa sanoa 5 5
SYSMISS 24
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1702
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 1.62
keskihajonta .795

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.