FSD3251 Kuntavaalitutkimus 2017

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuinka paljon käytit seuraavia tietolähteitä kuntavaaleista ja niiden vaalikampanjoista?

Sukulaisilta, ystäviltä ja tuttavilta saadut tiedot

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
En lainkaan 1 774
En kovinkaan paljon 2 606
Melko paljon 3 278
Erittäin paljon 4 38
En osaa sanoa 5 8
SYSMISS 22
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1704
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 1.77
keskihajonta .834

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.