FSD3251 Kuntavaalitutkimus 2017

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuinka tärkeitä seuraavat asiat ja vaaliteemat olivat sinulle kuntavaaleissa?

Työllisyys ja valtion taloudellinen tilanne

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Ei lainkaan tärkeä 1 33
Ei kovinkaan tärkeä 2 213
Melko tärkeä 3 598
Hyvin tärkeä 4 680
Ratkaisevan tärkeä 5 157
En osaa sanoa 6 23
SYSMISS 22
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1704
maksimi 6
minimi 1
keskiarvo 3.46
keskihajonta .938

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.