FSD3251 Kuntavaalitutkimus 2017

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuinka tärkeitä seuraavat asiat ja vaaliteemat olivat sinulle kuntavaaleissa?

Minulle tärkeät kuntapalvelut

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Ei lainkaan tärkeä 1 12
Ei kovinkaan tärkeä 2 121
Melko tärkeä 3 548
Hyvin tärkeä 4 788
Ratkaisevan tärkeä 5 225
En osaa sanoa 6 16
SYSMISS 16
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1710
maksimi 6
minimi 1
keskiarvo 3.67
keskihajonta .852

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.