FSD3251 Kuntavaalitutkimus 2017

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuinka tärkeitä seuraavat asiat ja vaaliteemat olivat sinulle kuntavaaleissa?

Maakuntauudistus

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Ei lainkaan tärkeä 1 170
Ei kovinkaan tärkeä 2 652
Melko tärkeä 3 474
Hyvin tärkeä 4 271
Ratkaisevan tärkeä 5 50
En osaa sanoa 6 91
SYSMISS 18
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1708
maksimi 6
minimi 1
keskiarvo 2.80
keskihajonta 1.222

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.