FSD3251 Kuntavaalitutkimus 2017

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuinka tärkeitä seuraavat asiat ja vaaliteemat olivat sinulle kuntavaaleissa?

Puolueiden kuntavaalitavoitteet omassa kunnassani

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Ei lainkaan tärkeä 1 107
Ei kovinkaan tärkeä 2 350
Melko tärkeä 3 630
Hyvin tärkeä 4 460
Ratkaisevan tärkeä 5 121
En osaa sanoa 6 38
SYSMISS 20
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1706
maksimi 6
minimi 1
keskiarvo 3.15
keskihajonta 1.090

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.