FSD3251 Kuntavaalitutkimus 2017

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuinka tärkeitä seuraavat asiat ja vaaliteemat olivat sinulle kuntavaaleissa?

Kuntani ehdokkaiden ajamat tavoitteet

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Ei lainkaan tärkeä 1 42
Ei kovinkaan tärkeä 2 190
Melko tärkeä 3 615
Hyvin tärkeä 4 597
Ratkaisevan tärkeä 5 227
En osaa sanoa 6 41
SYSMISS 14
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1712
maksimi 6
minimi 1
keskiarvo 3.53
keskihajonta 1.014

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.