FSD3251 Kuntavaalitutkimus 2017

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuntavaaleissa käsiteltiin valtakunnallisia ja paikallisia/alueellisia asioita. Kuinka paljon nämä kaksi näkökulmaa kiinnostivat sinua?

Paikalliset tai alueelliset asiat

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Ei lainkaan 1 26
Ei kovinkaan paljon 2 89
Jonkin verran 3 399
Melko paljon 4 721
Erittäin paljon 5 467
En osaa sanoa 6 16
SYSMISS 8
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1718
maksimi 6
minimi 1
keskiarvo 3.91
keskihajonta .936

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.