FSD3251 Kuntavaalitutkimus 2017

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuntavaaleissa käsiteltiin valtakunnallisia ja paikallisia/alueellisia asioita. Kuinka paljon nämä kaksi näkökulmaa kiinnostivat sinua?

Valtakunnalliset asiat

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Ei lainkaan 1 68
Ei kovinkaan paljon 2 264
Jonkin verran 3 584
Melko paljon 4 587
Erittäin paljon 5 194
En osaa sanoa 6 13
SYSMISS 16
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1710
maksimi 6
minimi 1
keskiarvo 3.36
keskihajonta 1.025

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.