FSD3251 Kuntavaalitutkimus 2017

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuinka paljon nämä kaksi näkökulmaa mielestäsi painottuivat tiedotusvälineissä?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Paikalliset asiat painottuivat selvästi enemmän 1 152
Paikalliset asiat painottuivat jonkin verran enemmän 2 280
Paikalliset ja valtakunnalliset asiat painottuivat suurin piirtein yhtä paljon 3 289
Valtakunnalliset asiat painottuivat jonkin verran enemmän 4 473
Valtakunnalliset asiat painottuivat selvästi enemmän 5 303
En osaa sanoa 6 195
SYSMISS 34
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1692
maksimi 6
minimi 1
keskiarvo 3.64
keskihajonta 1.467

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.