FSD3251 Kuntavaalitutkimus 2017

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä?

Minulla ei ole mitään sananvaltaa siihen, mitä maan hallitus ja eduskunta päättävät

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Täysin eri mieltä 1 123
Jokseenkin eri mieltä 2 476
Jokseenkin samaa mieltä 3 696
Täysin samaa mieltä 4 379
En osaa sanoa 5 31
SYSMISS 21
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1705
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 2.84
keskihajonta .914

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.