FSD3251 Kuntavaalitutkimus 2017

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä?

Puolueiden kautta kansalaisten mielipiteet tulevat päätöksenteossa huomioon otetuiksi

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Täysin eri mieltä 1 171
Jokseenkin eri mieltä 2 515
Jokseenkin samaa mieltä 3 898
Täysin samaa mieltä 4 79
En osaa sanoa 5 45
SYSMISS 18
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1708
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 2.60
keskihajonta .832

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.