FSD3251 Kuntavaalitutkimus 2017

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä?

On jokaisen oma asia, käyttääkö hän vaaleissa äänioikeuttaan vai ei

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Täysin eri mieltä 1 237
Jokseenkin eri mieltä 2 353
Jokseenkin samaa mieltä 3 473
Täysin samaa mieltä 4 603
En osaa sanoa 5 37
SYSMISS 23
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1703
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 2.91
keskihajonta 1.094

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.