FSD3251 Kuntavaalitutkimus 2017

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä?

Tärkeät yhteiskunnalliset kysymykset pitäisi entistä useammin päättää kansanäänestyksellä

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Täysin eri mieltä 1 278
Jokseenkin eri mieltä 2 511
Jokseenkin samaa mieltä 3 500
Täysin samaa mieltä 4 333
En osaa sanoa 5 86
SYSMISS 18
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1708
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 2.67
keskihajonta 1.113

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.