FSD3251 Kuntavaalitutkimus 2017

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä?

Pidän äänestämässä käyntiä kansalaisvelvollisuutena

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Täysin eri mieltä 1 52
Jokseenkin eri mieltä 2 84
Jokseenkin samaa mieltä 3 388
Täysin samaa mieltä 4 1159
En osaa sanoa 5 33
SYSMISS 10
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1716
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 3.60
keskihajonta .747

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.