FSD3251 Kuntavaalitutkimus 2017

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä?

Poliitikot eivät välitä tavallisten ihmisten mielipiteistä

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Täysin eri mieltä 1 153
Jokseenkin eri mieltä 2 654
Jokseenkin samaa mieltä 3 626
Täysin samaa mieltä 4 224
En osaa sanoa 5 50
SYSMISS 19
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1707
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 2.63
keskihajonta .923

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.