FSD3251 Kuntavaalitutkimus 2017

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä?

Joskus politiikka vaikuttaa niin monimutkaiselta, että en oikein ymmärrä mitä on tekeillä

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Täysin eri mieltä 1 179
Jokseenkin eri mieltä 2 425
Jokseenkin samaa mieltä 3 777
Täysin samaa mieltä 4 294
En osaa sanoa 5 34
SYSMISS 17
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1709
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 2.75
keskihajonta .927

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.