FSD3258 Ruotsin Itä-Intian kauppakomppania sanomalehdistössä 1731-1807

Aineisto on (A) vapaasti käytettävissä ilman rekisteröitymistä (CC BY 4.0).

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Ruotsalainen, Esa (Helsingin yliopisto. Humanistinen tiedekunta)

Asiasanat

Götheborgs Wecko-Lista, Götheborgska Nyheter, Svenska Ostindiska Companiet, ammattikuntalaitos, identiteetti, kauppakomppaniat, kauppaseurat, kirkolliset kuulutukset, kuolinilmoitukset, laivaliikenne, laivurit, ryhmäidentiteetti, sanomalehdet, tavaraliikenne, työnantajat, vihkiminen, yhteisöt, yhtiöt

Sisällön kuvaus

Aineisto koostuu neljästä sisällönkoodauksella tuotetusta aineistosta, jotka liittyvät vuosina 1731-1813 toimineeseen Ruotsin Itä-Intian kauppakomppaniaan (ruotsiksi Svenska Ostindiska Companiet (SOIC)). Aineistoista ensimmäinen kuvaa Itä-Intian kauppakomppaniaan liittyviä mainintoja sanomalehdissä (datassa muuttujan tunnus a, aineistoa kutsutaan myös nimellä SOIC lehdistössä), toinen Göteborgin sataman 1755-1756 liikennetietoja (datassa muuttujan tunnus b), kolmas kuvaa tarkemmin SOIC lehdistössä –aineistosta poimittuja Ruotsin Itä-Intian kauppakomppaniaan viittavia kirkollisia kuulutuksia (datassa muuttujan tunnus c) ja neljäs kirkollisia kuulutuksia göteborgilaislehdissä vuosina 1750, 1754 ja 1765 (datassa muuttujan tunnus d). Aineistot ovat kerätty pro gradun teon yhteydessä, jossa selvitettiin kauppaseuran yhteisöentiteetin luonnetta sille myönnettyjen privilegioiden, pamflettikeskustelun ja sanomalehtinäkyvyyden valossa. Tutkija keräsi kolme jälkimmäistä aineistoa ensimmäisenä esitellyn pääaineiston ohella.

Ensimmäisessä Ruotsin Itä-Intian kauppakomppaniamainintoja kartoittaneessa aineistossa on kerätty tiedot muun muassa sanomalehdestä, jossa maininta on ilmennyt, lehden julkaisupäivämäärä, tekstiote, tutkijan arviot tekstin tuottajasta ja tekstilajista. Lisäksi tutkija on kerännyt tietoja yhtiömaininnan kirjoitusasusta, kuten omistusmääreistä. Sanomalehtiosumia on yhteensä 958.

Toisessa Laivurit Göteborgissa -aineistossa ovat tiedot laivureiden satamaan saapumis- ja lähtöpäivistä, nimistä, mistä laivuri on tullut, mitä tuotteita laivurin lastissa on ollut, mihin laivuri on lähtenyt Göteborgista ja mitä tavaraa laiva vei lähtiessään mukana. Laivurihavaintoja on yhteensä 742. Tutkija keräsi aineiston erityisesti kiinnostuksenaan tutkia brittilaivureiden vierailuja.

Kolmannessa aineistossa on tarkemmat tiedot kirkollisista kuulutuksista, jotka esiintyivät SOIC-lehdistössä aineistossa, kuten sanomalehti, lehden päiväys, kuulutuksen teksti (jossa maininta Itä-Intian kauppakomppaniasta), ilmoituksen tyyppi (vihki- tai kuolinilmoitus) ja tutkijan arvio tekstin tuottajasta ja tekstissä olleen henkilön ammattinimike. Havaintoja aineistossa on 95. Tutkija keräsi aineiston tutkiakseen, miten henkilön ammattia tai työnantajaa mainittiin kuulutuksissa.

Neljännessä aineistossa on muun muassa seuraavia tietoja göteborgilaislehtien kirkollisista kuulutuksista: seurakunta, päiväys, ilmoituksen tyyppi (vihki- tai kuolinilmoitus), ilmoituksen kohteena olevan henkilön sukupuoli, siviilisääty, ammatti, työnantaja, nimitietoja, ikä, kuolleen kuolinsyy sekä edellä mainittuja tietoja henkilön omaisista. Aineistoon koottiin myös sellaisten ilmoitusten tiedot, joissa ilmoituksen kohteen esim. kuolleen vaimon nimeä ei mainittu. Tiedot kirjattiin tällöin leskestä. Tutkija keräsi aineiston selvittääkseen työnantajaan viittaamisen yleisyyttä. Aineistossa on havaintoja 1174.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.