FSD3278 Työttömät ja osallisuus 2016-2017

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Isola, Anna-Maria (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)
  • Vaara, Mariitta (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)

Asiasanat

elämänhallinta, kuntoutuspalvelut, köyhyys, luottamus, mielekkyys, osallisuus, työkyky, työpajat, työttömyys, yhteisöllisyys

Sisällön kuvaus

Aineisto sisältää kymmenen fokusryhmähaastattelua, joissa on haastateltu THL:n Sokra-hankkeen koordinoimiin ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamiin toimintalinja 5:n hankkeisiin osallistuneita työelämän ulkopuolella olevia henkilöitä sekä ohjaajia. Hankkeiden tavoitteena oli lisätä syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä torjua köyhyyttä ja parantaa osallistujien työkykyä. Kuhunkin ryhmähaastatteluun osallistui 3-10 henkilöä, joista osa oli ohjaajia. Haastattelut jaettiin pääsääntöisesti yli 40-vuotiaiden ja alle 40-vuotiaiden ryhmiin. Osa haastateltavista oli ollut jo pitkään työelämän ulkopuolella.

Haastatteluissa keskusteltiin osallistujien tulevaisuudennäkymistä, hyvistä kokemuksista sekä heidän kokemuksistaan siitä, pystyvätkö he vaikuttamaan oman elämänsä kulkuun tai yhteisiin asioihin. Haastateltavilta kysyttiin myös, minkälaisen tekemisen he kokevat merkitykselliseksi, millaista toimintaa he haluaisivat lisää ja miten he ovat päätyneet mukaan hankkeen toimintaan. Haastateltavat kertoivat omista onnistumisen kokemuksistaan ja siitä, keneltä he saavat myönteistä palautetta. Osallistujat kertoivat myös itselleen tärkeistä yhteisöistä ja siitä, kokevatko he kuuluvansa mihinkään ryhmään. Lisäksi haastateltavilta kysyttiin vielä, millaista apua he kokevat tarvitsevansa ja saavatko he sitä.

Aineiston taustatietoina ovat päivämäärä, paikka, haastateltavien sukupuoli sekä ikä. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.