FSD3294 NEET-nuorten ja työntekijöiden haastattelut ammatillisiin opintoihin valmentavassa koulutushankkeessa 2013

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Määttä, Mirja (Itä-Suomen yliopisto)

Keywords

ammatillinen koulutus, ammatinvalinnanohjaus, kehittämisprojektit, koulutuskuntayhtymät, moniammatillisuus, nuoret, ohjaava koulutus, työttömyys, työvoimapalvelut

Abstract

Aineisto käsittelee ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulutushanketta 17-24 -vuotiaiden NEET-nuorten (Youth not in employment, education or training) sekä hankkeen työntekijöiden näkökulmasta. Haastatteluilla selvitettiin nuorten kokemuksia koulutuksesta ja ohjauksesta sekä työntekijöiden mielipiteitä nuorille tarjottavista siirtymävaiheen palveluista yleisemmin. Aineistoon on haastateltu 18 nuorta sekä viisi hankkeen työntekijää. Aineisto on osa Suomen Akatemian rahoittamaa tutkijatohtorihanketta SA 252120.

Nuorten haastattelut käsittelevät muun muassa opiskelukokemuksia avoimessa ammattiopistossa, vaikutusmahdollisuuksia koulutuksen sisältöön ja toteutukseen sekä nuorten tavoitteita elämässä. Nuoret voivat myös antaa palautetta käytännön järjestelyistä sekä siitä, onko hankkeen tarjoamiin palveluihin osallistumisesta ollut heille hyötyä. Ammattilaisten haastatteluissa avataan ilman opiskelu- ja työpaikkaa jääneille nuorille suunnattuja yhteiskunnallisia palveluita, koulutusmahdollisuuksia, moniammatillisuutta, eri tahojen yhteistyötä sekä koulutushankkeen vaikutuksia nuorten elämään. Hankkeen työntekijät kertovat esimerkiksi millaisia palvelupolkuja pitkin nuoret ohjautuvat hankkeen palveluiden piiriin ja mitkä ovat hankkeen tavoitteet. Nuorten ja ammattilaisten haastattelut toteutettiin eri haastattelurungoilla.

Aineiston taustatietoina ovat haastatteluaika ja -paikka, haastateltavien ikä sekä sukupuoli. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.