FSD3310 Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2016

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Kainulainen, Sakari (Diakonia-ammattikorkeakoulu)
  • Niemelä, Mikko (Turun yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos)

Asiasanat

asuminen, eriarvoisuus, hyvinvointi, toimeentulotuki, tyytymättömyys, tyytyväisyys, työttömyys, yksineläjät

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa kartoitettiin vastaajien onnellisuutta, tunteita sekä halujen tyydyttymistä. Tutkimus on osa Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa Eriarvoisuuden torjuminen niukkuuden aikana (TITA) -hanketta (päätösnumero: 293103).

Vastaajilta kysyttiin, kuinka tyytyväisiä tai tyytymättömiä he olivat elämäänsä kokonaisuutena, millaiseksi he kokivat mielialansa, saavuttivatko he haluamiaan asioita, millaiseen yhteiskunnalliseen asemaan he sijoittaisivat itsensä ja miten tyytyväisiä he olivat yhteiskunnalliseen asemaansa.

Kysyttiin myös, saivatko vastaajan vanhemmat toimeentulotukea tai olivatko he pitkään työttöminä vastaajan ollessa teini-ikäinen. Tiedusteltiin myös, oliko vastaaja saanut toimeentulotukea viimeisen vuoden aikana. Lisäksi tiedusteltiin vastaajien tuloa, veloista aiheutuvia menoja sekä kuinka vastaajat saivat menonsa katetuiksi nykyisillä tuloillaan.

Seuraavaksi kysyttiin, millaisia tunteita ja kuinka usein vastaajat olivat kokeneet viimeisten 12 kuukauden aikana ja kuinka paljon he tekivät erilaisia virkistäviä ja mielekkäitä asioita. Kysyttiin myös kuinka paljon vastaajat välittivät eri ihmisryhmien hyvinvoinnista ja kuinka läheltä vastaajat olivat kokeneet haastavia elämäntilanteita.

Taustamuuttujina ovat sukupuoli, syntymävuosi, asumismuoto, asunnon omistussuhde, koulutus ja työmarkkina-asema.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.