FSD3316 Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2017-2018

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Kainulainen, Sakari (Diakonia-ammattikorkeakoulu)
  • Niemelä, Mikko (Turun yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos)

Asiasanat

asuminen, eriarvoisuus, hyvinvointi, menot, toimeentulotuki, tulot, tyytymättömyys, tyytyväisyys, työttömyys

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa kartoitettiin vastaajien hyvinvointia sekä eriarvoisuuden kokemuksia. Tutkimus on osa Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa Eriarvoisuuden torjuminen niukkuuden aikana (TITA) -hanketta (päätösnumero: 293103).

Vastaajilta kysyttiin, kuinka tyytyväisiä tai tyytymättömiä he olivat elämäänsä kokonaisuutena, millaiseksi he kokivat mielialansa, saavuttivatko he haluamiaan asioita ja millaiseen asemaan he sijoittaisivat itsensä suomalaisessa yhteiskunnassa.

Kysyttiin myös, olivatko vastaajan vanhemmat saaneet toimeentulotukea tai olivatko he olleet pitkään työttöminä vastaajan ollessa teini-ikäinen. Haluttiin myös tietää, oliko vastaaja saanut toimeentulotukea viimeisen vuoden aikana.

Kotitalouden taloudellista tilannetta kartoitettiin kysymällä nettotulot ja velkojen kulut kuukaudessa. Kysyttiin myös miten hyvin vastaajat saivat tavanomaiset menonsa katetuiksi tuloillaan.

Seuraavaksi kysyttiin, kuinka paljon vastaajat välittivät erilaisten ihmisryhmien hyvinvoinnista ja esitettiin useita erilaisia väittämiä. Väittämissä käsiteltiin eriarvoisuutta, toimentulotukea ja sen myöntämistä, sekä vastaajan omaa hyvinvointia.

Taustamuuttujina ovat sukupuoli, syntymävuosi, asumismuoto, talouden koko, asunnon omistussuhde, koulutus, työmarkkina-asema ja mitä puoluetta vastaaja äänestäisi, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.