FSD3331 ISSP 2018: uskonto IV: Suomen aineisto

Valitse muuttuja


[fsd_no] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä)

[fsd_vr] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä)

[fsd_id] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä)

[k1] Oletko... (sukupuoli)

[k2] Minä vuonna olet syntynyt?

[k3] Kuinka monta vuotta olet käynyt kouluja tai opiskellut kaiken kaikkiaan?

[k3_0] (Kuinka monta vuotta olet käynyt kouluja tai opiskellut kaiken kaikkiaan?) En ole käynyt koulua

[k4] Mikä on koulutuksesi?

[k5] Oletko ansiotyössä?

[k6] Kuinka monta tuntia keskimäärin työskentelet viikoittain ylityöt mukaan lukien?

[k7] Oletko/olitko... (ammattiasema)

[k8] Toimitko esimiehenä eli onko/oliko sinulla työssäsi alaisia?

[k8_lkm] Toimitko esimiehenä eli onko/oliko sinulla työssäsi alaisia? Kuinka monta?

[k9] Oletko/olitko työssä voittoa tavoittelevassa yrityksessä vai voittoa tavoittelemattomassa organisaatiossa?

[k10] Oletko/olitko työssä julkisella vai yksityisellä sektorilla?

[k11a] Mikä on nykyinen tai viimeisin ammattisi?

[k12] Mikä seuraavista parhaiten kuvaa tämänhetkistä tilannettasi?

[k13] Onko sinulla puolisoa tai vakituista kumppania ja asutteko yhdessä?

[k14] Kuinka kauan olet asunut yhdessä nykyisen puolisosi/kumppanisi kanssa?

[k14_0] (Kuinka kauan olet asunut yhdessä nykyisen puolisosi/kumppanisi kanssa?) Alle vuoden

[k15] Mikä on puolisosi/kumppanisi koulutus?

[k16] Minä vuonna puolisosi/kumppanisi on syntynyt?

[k17] Onko puolisosi/kumppanisi ansiotyössä?

[k18] Kuinka monta tuntia puolisosi/kumppanisi keskimäärin työskentelee viikoittain ylityöt mukaan lukien?

[k19] Onko/oliko puolisosi/kumppanisi (ammattiasema)

[k20] Toimiiko/toimiko puolisosi/kumppanisi esimiehenä eli onko/oliko hänellä työssään alaisia?

[k21a] Mikä on puolisosi/kumppanisi nykyinen tai viimeisin ammatti?

[k22] Mikä seuraavista parhaiten kuvaa puolisosi/kumppanisi tämänhetkistä tilannetta?

[k23] Yleisesti ottaen kuinka onnellinen tai onneton olet ollut viime aikoina?

[k24] Kuinka tyytyväinen kaiken kaikkiaan olet siihen, millaiset välit sinulla on perheenjäsentesi ja muiden lähiomaistesi kanssa?

[k25] Onko mielestäsi väärin vai ei, jos naimisissa olevalla henkilöllä on avioliiton ulkopuolinen sukupuolisuhde?

[k26] Onko mielestäsi väärin vai ei, jos kahdella samaa sukupuolta olevalla aikuisella on sukupuolisuhde?

[k27] Onko mielestäsi väärin vai ei, että nainen tekee abortin, mikäli perhe on erittäin pienituloinen eikä sillä ole varaa enää useampiin lapsiin?

[k28] Mitä mieltä olet seuraavasta väittämästä? Miehen tehtävä on ansaita rahaa, naisen tehtävä on huolehtia kodista ja perheestä.

[k29a] Kuinka paljon luotat seuraaviin tahoihin: Eduskunta?

[k29b] Kuinka paljon luotat seuraaviin tahoihin: Elinkeinoelämä ja teollisuus?

[k29c] Kuinka paljon luotat seuraaviin tahoihin: Kirkot ja uskonnolliset organisaatiot?

[k29d] Kuinka paljon luotat seuraaviin tahoihin: Tuomioistuimet ja oikeusjärjestelmä?

[k29e] Kuinka paljon luotat seuraaviin tahoihin: Koulut ja koulutusjärjestelmä?

[k30] Mitä mieltä olet seuraavasta väittämästä? Uskonnollisten johtajien ei pitäisi yrittää vaikuttaa siihen, miten ihmiset äänestävät vaaleissa.

[k31a] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Luotamme liikaa tieteeseen emmekä tarpeeksi uskontoon.

[k31b] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Uskonnot saavat yleisesti ottaen aikaan enemmän konflikteja kuin rauhaa.

[k31c] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Ihmiset, joilla on erittäin voimakkaita uskonnollisia käsityksiä, ovat usein liian suvaitsemattomia muita kohtaan.

[k32] Onko Suomessa kirkolla ja uskonnollisilla organisaatioilla mielestäsi liikaa vai liian vähän valtaa?

[k33] Ihmiset kuuluvat eri uskontoihin ja heillä on erilaisia uskonnollisia näkemyksiä. Hyväksyisitkö, jos toista uskontokuntaa tai toisenlaisia uskonnollisia näkemyksiä edustava henkilö kuin sinä itse avioituisi sukulaisesi kanssa?

[k34a] Ajattele uskonnollisia ääriryhmiä, joiden mielestä oma uskonto on ainoa oikea ja kaikkia muita uskontoja pitäisi pitää vihollisina. Tulisiko heidän saada: järjestää julkisia kokoontumisia näkemystensä ilmaisemiseksi?

[k34b] Ajattele uskonnollisia ääriryhmiä, joiden mielestä oma uskonto on ainoa oikea ja kaikkia muita uskontoja pitäisi pitää vihollisina. Tulisiko heidän saada: tuoda julki näkemyksiään internetissä tai sosiaalisessa mediassa?

[k35] Mikä seuraavista väittämistä on lähinnä omia ajatuksiasi Jumalasta?

[k36] Mikä parhaiten kuvaa omaa käsitystäsi Jumalan olemassaolosta?

[k37a] Uskotko: kuolemanjälkeiseen elämään?

[k37b] Uskotko: taivaaseen?

[k37c] Uskotko: helvettiin?

[k37d] Uskotko: uskonnollisiin ihmeisiin?

[k37e] Uskotko: esi-isien yliluonnollisiin voimiin?

[k38a] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? On olemassa Jumala, joka henkilökohtaisesti huolehtii jokaisesta ihmisestä.

[k38b] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Ihmiset eivät voi juurikaan vaikuttaa elämänsä kulkuun.

[k38c] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Itselleni elämä on merkityksellistä vain, koska Jumala on olemassa.

[k38d] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Mielestäni elämällä ei ole mitään tarkoitusta.

[k38e] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Elämällä on merkitystä vain, jos itse antaa sille merkityksen.

[k38f] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Minulla on omat tapani olla yhteydessä Jumalaan, ilman kirkkoja tai uskonnollisia toimituksia.

[k39] Kohteleeko uskontosi mielestäsi miehiä ja naisia tasapuolisesti?

[k40a] Mikä oli äitisi uskonnollinen vakaumus lapsuudessasi?

[k40b] Jos luterilaisuus tai vapaakristillisyys, mikä kirkko tai uskontokunta?

[k41a] Mikä oli isäsi uskonnollinen vakaumus lapsuudessasi?

[k41b] Jos luterilaisuus tai vapaakristillisyys, mikä kirkko tai uskontokunta?

[k42a] Mihin uskontoon sinut kasvatettiin?

[k42b] Jos luterilaisuus tai vapaakristillisyys, mikä kirkko tai uskontokunta?

[k43] Kuinka usein äitisi osallistui jumalanpalveluksiin tai muihin kirkollisiin toimituksiin lapsuudessasi?

[k44] Kuinka usein isäsi osallistui jumalanpalveluksiin tai muihin kirkollisiin toimituksiin lapsuudessasi?

[k45] Kuinka usein itse osallistuit jumalanpalveluksiin tai muihin kirkollisiin toimituksiin 11-12-vuotiaana?

[k46] Kuinka usein rukoilet?

[k47] Kuinka usein osallistut muihin kirkon toimintoihin tai aktiviteetteihin kuin jumalanpalveluksiin ja kirkollisiin toimituksiin?

[k48] Oletko lukenut tai kuunnellut mitä tahansa pyhää kirjoitusta, esimerkiksi Raamattua, buddhalaisia suutria, Koraania, Veda-kirjallisuutta tai Tooraa viimeisten 12 kuukauden aikana?

[k49] Onko kotonasi uskonnollisista syistä esillä pyhäkkö, alttari tai muita uskonnollisia esineitä (esim. risti, ikoni, pyhimyksen kuva, enkeli)?

[k50] Kuinka usein käyt uskonnollisissa paikoissa, kuten kirkoissa, temppeleissä tai pyhäköissä uskonnollisista syistä?

[k51] Oletko mielestäsi... (uskonnollisuus)

[k52] Mikä seuraavista parhaiten kuvaa itseäsi?

[k53a] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Uskonnon harjoittaminen auttaa ihmisiä saamaan ystäviä.

[k53b] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Uskonnon harjoittaminen auttaa ihmisiä saamaan lohtua vaikeina aikoina.

[k54] Mitä mieltä olet seuraavasta väittämästä? Uskonnot ovat yleensä este naisten ja miesten väliselle tasa-arvolle.

[k55a] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Valtiovallan ei tulisi puuttua eri uskontojen pyrkimyksiin levittää uskoaan.

[k55b] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Eri uskontokuntiin kuuluvat eivät tule toimeen keskenään, kun he asuvat lähellä toisiaan.

[k56a] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Uskonto edustaa Suomessa menneisyyttä, ei tulevaisuutta.

[k56b] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Uskonto on nykyään Suomessa aivan yhtä tärkeä osa elämää kuin ennenkin.

[k57a] Seuraavassa luetellaan joukko uskontoja ja uskonnollisia ryhmiä. Millainen mielikuva sinulla on niiden jäsenistä: Ortodoksinen kirkko?

[k57b] Seuraavassa luetellaan joukko uskontoja ja uskonnollisia ryhmiä. Millainen mielikuva sinulla on niiden jäsenistä: Roomalaiskatolinen kirkko?

[k57c] Seuraavassa luetellaan joukko uskontoja ja uskonnollisia ryhmiä. Millainen mielikuva sinulla on niiden jäsenistä: Evankelis-luterilainen kirkko?

[k57d] Seuraavassa luetellaan joukko uskontoja ja uskonnollisia ryhmiä. Millainen mielikuva sinulla on niiden jäsenistä: Pelastusarmeija?

[k57e] Seuraavassa luetellaan joukko uskontoja ja uskonnollisia ryhmiä. Millainen mielikuva sinulla on niiden jäsenistä: Adventtikirkko?

[k57f] Seuraavassa luetellaan joukko uskontoja ja uskonnollisia ryhmiä. Millainen mielikuva sinulla on niiden jäsenistä: Suomen Vapaakirkko?

[k57g] Seuraavassa luetellaan joukko uskontoja ja uskonnollisia ryhmiä. Millainen mielikuva sinulla on niiden jäsenistä: Helluntailaisuus?

[k57h] Seuraavassa luetellaan joukko uskontoja ja uskonnollisia ryhmiä. Millainen mielikuva sinulla on niiden jäsenistä: Jehovan todistajat?

[k57i] Seuraavassa luetellaan joukko uskontoja ja uskonnollisia ryhmiä. Millainen mielikuva sinulla on niiden jäsenistä: Mormonit

[k57j] Seuraavassa luetellaan joukko uskontoja ja uskonnollisia ryhmiä. Millainen mielikuva sinulla on niiden jäsenistä: Islam

[k57k] Seuraavassa luetellaan joukko uskontoja ja uskonnollisia ryhmiä. Millainen mielikuva sinulla on niiden jäsenistä: Hindulaisuus

[k57l] Seuraavassa luetellaan joukko uskontoja ja uskonnollisia ryhmiä. Millainen mielikuva sinulla on niiden jäsenistä: Buddhalaisuus

[k57m] Seuraavassa luetellaan joukko uskontoja ja uskonnollisia ryhmiä. Millainen mielikuva sinulla on niiden jäsenistä: Juutalaisuus

[k57n] Seuraavassa luetellaan joukko uskontoja ja uskonnollisia ryhmiä. Millainen mielikuva sinulla on niiden jäsenistä: Krishna-liike

[k57o] Seuraavassa luetellaan joukko uskontoja ja uskonnollisia ryhmiä. Millainen mielikuva sinulla on niiden jäsenistä: Lestadiolaisuus

[k57p] Seuraavassa luetellaan joukko uskontoja ja uskonnollisia ryhmiä. Millainen mielikuva sinulla on niiden jäsenistä: Herännäisyys (körtit)

[k57q] Seuraavassa luetellaan joukko uskontoja ja uskonnollisia ryhmiä. Millainen mielikuva sinulla on niiden jäsenistä: Karismaattiset herätysliikkeet

[k57r] Seuraavassa luetellaan joukko uskontoja ja uskonnollisia ryhmiä. Millainen mielikuva sinulla on niiden jäsenistä: Saatananpalvonta

[k57s] Seuraavassa luetellaan joukko uskontoja ja uskonnollisia ryhmiä. Millainen mielikuva sinulla on niiden jäsenistä: Wicca

[k57t] Seuraavassa luetellaan joukko uskontoja ja uskonnollisia ryhmiä. Millainen mielikuva sinulla on niiden jäsenistä: Ateistit

[k58] Miten kuvaisit nykyistä terveydentilaasi? Onko se:

[k59] Sanoisitko, että olet 'uudestisyntynyt' tai sinulla on ollut 'uudestisyntymiskokemus' eli onko elämässäsi ollut käännekohta, jolloin omistauduit Kristukselle?

[k60] Mikä seuraavista parhaiten kuvaa näkemystäsi Raamatusta?

[k61] Onko elämässäsi ollut käännekohta, jolloin omistauduit uudella tavalla uskonnolle?

[k62a] Ovatko seuraavat väittämät mielestäsi totta vai tarua? Toisinaan onnenamuletit tuovat hyvää onnea.

[k62b] Ovatko seuraavat väittämät mielestäsi totta vai tarua? Jotkut ennustajat pystyvät näkemään tulevan.

[k62c] Ovatko seuraavat väittämät mielestäsi totta vai tarua? Joillakin henkiparantajilla on Jumalan antama kyky parantaa.

[k62d] Ovatko seuraavat väittämät mielestäsi totta vai tarua? Tähti- tai horoskooppimerkki voi vaikuttaa henkilön elämän kulkuun.

[k63] Ajattele tilannetta, jossa jokin uusi laki olisi ristiriidassa uskontosi ja sen opetusten kanssa. Miten toimisit?

[k64a] Ovatko seuraaviin ryhmiin kuuluvat mielestäsi uhkaavia vai eivät: Kristityt?

[k64b] Ovatko seuraaviin ryhmiin kuuluvat mielestäsi uhkaavia vai eivät: Muslimit?

[k64c] Ovatko seuraaviin ryhmiin kuuluvat mielestäsi uhkaavia vai eivät: Hindut?

[k64d] Ovatko seuraaviin ryhmiin kuuluvat mielestäsi uhkaavia vai eivät: Buddhalaiset?

[k64e] Ovatko seuraaviin ryhmiin kuuluvat mielestäsi uhkaavia vai eivät: Juutalaiset?

[k64f] Ovatko seuraaviin ryhmiin kuuluvat mielestäsi uhkaavia vai eivät: Uskonnottomat?

[k65] Sanoisitko, että ihmisiin voi yleensä luottaa vai että yleensä kannattaa pitää varansa muiden ihmisten kanssa?

[k66a] Uskotko: jälleensyntymiseen - syntymiseen maailmaan uudelleen ja uudelleen?

[k66b] Uskotko: nirvanaan?

[k67] Mitä mieltä olet seuraavasta väittämästä? Valtion lakien ei tulisi perustua mihinkään uskontoon.

[k68] Oletko tai oletko joskus ollut jonkin ammattiliiton jäsen?

[k69] Kuulutko johonkin kirkkoon tai uskonnolliseen yhteisöön?

[k70] Mikäli häitä, hautajaisia tms. ei oteta huomioon, kuinka usein osallistut jumalanpalveluksiin, kirkollisiin toimituksiin tai hengellisiin tilaisuuksiin?

[k71] Mihin sijoittaisit itsesi seuraavalla yhteiskunnallista asemaa kuvaavalla asteikolla, jossa 10 kuvaa sijoittumista ylimpään ja 1 sijoittumista alimpaan luokkaan?

[k72] Jotkut ihmiset jättävät nykyään syystä tai toisesta äänestämättä. Äänestitkö viime eduskuntavaaleissa huhtikuussa 2015?

[k73] Minkä puolueen ehdokasta äänestit eduskuntavaaleissa 2015?

[k74_1] Mihin seuraavista ryhmistä katsot kuuluvasi? 1/2

[k74_2] Mihin seuraavista ryhmistä katsot kuuluvasi? 2/2

[k75a] Itsesi mukaan laskien, kuinka monta henkilöä kotitaloudessasi normaalisti asuu: yhteensä?

[k75b] Itsesi mukaan laskien, kuinka monta henkilöä kotitaloudessasi normaalisti asuu: joista 18-vuotiaita tai sitä vanhempia?

[k75c] Itsesi mukaan laskien, kuinka monta henkilöä kotitaloudessasi normaalisti asuu: joista 7-17-vuotiaita?

[k75d] Itsesi mukaan laskien, kuinka monta henkilöä kotitaloudessasi normaalisti asuu: joista 6-vuotiaita tai sitä nuorempia?

[k75e] Minkä ikäinen on nuorin taloudessasi asuva lapsi?

[k76] Kuinka suuret keskimäärin ovat omat kuukausitulosi veroja vähentämättä (=bruttotulot) mukaan lukien pääomatulot ja kaikki sosiaalietuudet?

[k77] Kuinka suuret ovat keskimäärin kotitaloutesi yhteenlasketut kuukausitulot veroja vähentämättä (=bruttotulot) mukaan lukien pääomatulot ja kaikki sosiaalietuudet?

[k78] Kuinka vaikeaa tai helppoa kotitaloudellesi on kattaa tavanomaiset pakolliset menot kotitalouden kokonaistuloilla?

[k79] Oletko tällä hetkellä (siviilisääty)

[k80a] Missä maassa isäsi syntyi?

[k80b] Missä maassa äitisi syntyi?

[k81] Asutko... Valitse vain yksi vaihtoehto.

[bv1] Vastauspäivämäärä

[bv2] Vastaamisen päivä

[bv3] Vastaamisen kuukausi

[bv4] Keruutapa

[bv5] Postitusryhmä

[bv6] Ei suklaata / suklaa

[bv7] Lisäotos / perusotos

[bv8] Otospaino

[bv9] Analyysipaino

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.