FSD3380 Sosiaalibarometri 2018

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

Keywords

eriarvoisuus, hyvinvointi, hyvinvointipalvelut, palvelujärjestelmät, sosiaalietuudet, sosiaalihuolto, sosiaalitoimi, sote-uudistus, terveyspalvelut, toimeentulotuki, toimeentuloturva, valinnanvapaus, viranomaisyhteistyö

Abstract

Sosiaalibarometrit ovat tutkimuksellisia ajankohtaisselvityksiä, joiden tarkoituksena on tuottaa mahdollisimman ajan tasalla olevaa tietoa hyvinvointipalvelujen, palvelujärjestelmän ja hyvinvoinnin tilanteesta ja niiden muutossuunnista. Vuoden 2018 Sosiaalibarometri on erityiskatsaus, jossa seurataan pääasiassa toimeentulotuen Kela-siirron vaikutuksia ja sote-uudistusta. Kyselyssä vastaajina ovat kuntien ja yhteistoiminta-alueiden sosiaali- ja terveysjohtajat, sosiaalityöntekijät sekä Kelan johtajat ja toimihenkilöt. Sosiaalibarometrin 2018 rahoitus koostuu Kelan ja Työ- ja elinkeinoministeriön tähän työhön myöntämistä avustuksista sekä SOSTEn toimintaansa saamista Veikkaus-varoista.

Ensimmäiseksi kyselyssä kartoitettiin eriarvoistumiskehitystä ja toimeentuloturvajärjestelmää. Sosiaali- ja terveysjohtoa, sosiaalityöntekijöitä ja Kelan johtoa pyydettiin arvioimaan eriarvoisuudessa tapahtunutta muutosta, jonka jälkeen esitettiin väitteitä toimeentuloturvajärjestelmästä ja pyydettiin arvioimaan siihen liittyvän kokonaisuudistuksen tavoitteiden tärkeysjärjestystä.

Seuraavana teemana kyselyssä oli sote-uudistus, jonka osalta sosiaali- ja terveysjohdolta, sosiaalityöntekijöiltä ja kelan johdolta kysyttiin mielipidettä perustulosta ja sote-uudistuksesta kokonaisuutena. Lisäksi sosiaali- ja terveysjohdolta ja sosiaalityöntekijöiltä kysyttiin tarkemmin muun muassa erilaisista sote-uudistuksen ratkaisuista, onnistumiseen liittyvistä tekijöistä ja seurauksista, valinnanvapaudesta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten hillitsemistoimenpiteistä.

Lopuksi kyselyssä kartoitettiin asenteita liittyen perustoimeentulotuen siirtymiseen Kelan hoidettavaksi 1.1.2017. Kaikilta vastaajilta kysyttiin laajasti Kela-siirron seurauksista, sosiaalihuollon ja Kelan välisestä yhteistyöstä ja järjestelmän nykyisestä toimivuudesta. Lisäksi tiedusteltiin, onko vastaaja huolissaan jonkin väestöryhmän tilanteesta siirtoon liittyen.

Taustatietoina ovat vastaajaryhmästä riippuen muun muassa työskentelyaika nykyisissä tehtävissä, koulutustausta, työtehtävä, ammattikelpoisuus sekä suuralue tai vakuutuspiiri.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.