FSD3413 Julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2019

Aineisto on (A) vapaasti käytettävissä ilman rekisteröitymistä (CC BY 4.0).

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

  • Aineistoon ei liity muita kuvailevia tiedostoja

Tekijät

  • Työ- ja elinkeinoministeriö

Asiasanat

hankinta, ilmoitukset (tiedonannot), julkiset hankinnat, kilpailuttaminen, laki julkisista hankinnoista, laki julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista

Sisällön kuvaus

Aineisto sisältää tietoja sähköisessä HILMA-hankintailmoitusjärjestelmässä (www.hankintailmoitukset.fi) vuonna 2019 julkaistuista ilmoituksista. HILMAssa ilmoitetaan pääasiassa kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat. Aineisto on koottu julkisista hankinnoista annetun lain tarkoittamien hankintayksiköiden laatimista ja HILMAssa julkaistuista hankintailmoituksista. Aineisto sisältää tiedot hankintailmoituksen numerosta, hankinnan kohteesta ja hankinnan tehneestä organisaatiosta. Lisäksi mukana ovat tiedot hankintailmoitustyypeistä, hankintayksiköiden luonteesta, hankintojen cpv-koodeista (Common Procurement Vocabulary -nimikkeistö) sekä ilmoitustyypistä riippuen hankintojen ennakoidusta arvosta tai toteutuneesta arvosta.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.