FSD3488 Perustulokokeilukysely 2018

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kansaneläkelaitos (KELA)

Keywords

henkilökohtainen talous, hyvinvointi, luottamus, perustulo, rahankäyttö, sosiaalietuudet, sosiaaliturva, terveydentila, toimeentulo, toimeentuloturva, työttömyysturva

Abstract

Aineisto on kerätty osana Suomen perustulokokeilua (2017-2018). Kyselyyn vastasivat perustulokokeilun osallistujat sekä verrokkiryhmän jäsenet, joille oli maksettu työttömyysetuutta marraskuussa 2016. Aineistossa on esitetty laajasti hyvinvointia ja sosiaaliturvaa koskevia asenteita käsitteleviä kysymyksiä. Tutkimusta rahoittivat sosiaali- ja terveysministeriö ja Kansaneläkelaitos.

Aluksi vastaajilta kysyttiin heidän aikaisemmasta ja nykyisestä työmarkkina-asemastaan. Vastaajia pyydettiin arvioimaan omia työllistymismahdollisuuksiaan ja kertomaan, mitä kautta he olivat löytäneet töitä. Tutkittavat arvioivat tyytyväisyyttään elämäänsä, yleistä terveydentilaansa sekä työkykyään. He myös kertoivat, kuinka usein olivat käyneet kuluneen kahden vuoden aikana muun muassa terveydenhoitajan tai sairaalalääkärin vastaanotolla. Vastaajat kertoivat, kuinka usein he kokevat olonsa yksinäiseksi tai ovatko he kokeneet itsensä alakuloiseksi tai hermostuneeksi.

Tutkittavilta kysyttiin, mistä lähteistä heidän kotitaloutensa tulot koostuvat, sekä miten he tulevat nykyisillä tuloilla toimeen. Vastaajille esitettiin raha-asioihin liittyviä väittämiä, kuten kuinka usein he ovat huolissaan raha-asioistaan tai kokevat raha-asioiden hoitamiseen liittyvän tarpeetonta byrokratiaa. Tämän jälkeen vastaajia pyydettiin arvioimaan, kuinka paljon he luottavat muihin ihmisiin sekä eri tahoihin, kuten eduskuntaan, poliitikkoihin tai sosiaaliturvajärjestelmään. Vastaajat kertoivat, äänestäisivätkö he eduskuntavaaleissa, jos ne pidettäisiin nyt. Lopuksi esitettiin perustuloon liittyviä väittämiä, kuten helpottaisiko perustulo työn vastaanottamiseen liittyvää byrokratiaa tai tekisikö se työn vastaanottamisen taloudellisesti kannattavammaksi.

Taustatietoja aineistossa ovat sukupuoli, ikä, koulutus, ammatti, kotitalouden rakenne, kotitalouden koko, lasten lukumäärä, kotitalouden bruttotulot, henkilökohtaiset bruttotulot, työmarkkinatilanne, työttömyyden alkamisajankohta, suuralue ja tilastollinen kuntaryhmitys.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.