FSD3488 Perustulokokeilukysely 2018

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Kansaneläkelaitos (KELA)

Asiasanat

henkilökohtainen talous, hyvinvointi, luottamus, perustulo, rahankäyttö, sosiaalietuudet, sosiaaliturva, terveydentila, toimeentulo, toimeentuloturva, työttömyysturva

Sisällön kuvaus

Aineisto on kerätty osana Suomen perustulokokeilua (2017-2018). Kyselyyn vastasivat perustulokokeilun osallistujat sekä verrokkiryhmän jäsenet, joille oli maksettu työttömyysetuutta marraskuussa 2016. Aineistossa on esitetty laajasti hyvinvointia ja sosiaaliturvaa koskevia asenteita käsitteleviä kysymyksiä. Tutkimusta rahoittivat sosiaali- ja terveysministeriö ja Kansaneläkelaitos.

Aluksi vastaajilta kysyttiin heidän aikaisemmasta ja nykyisestä työmarkkina-asemastaan. Vastaajia pyydettiin arvioimaan omia työllistymismahdollisuuksiaan ja kertomaan, mitä kautta he olivat löytäneet töitä. Tutkittavat arvioivat tyytyväisyyttään elämäänsä, yleistä terveydentilaansa sekä työkykyään. He myös kertoivat, kuinka usein olivat käyneet kuluneen kahden vuoden aikana muun muassa terveydenhoitajan tai sairaalalääkärin vastaanotolla. Vastaajat kertoivat, kuinka usein he kokevat olonsa yksinäiseksi tai ovatko he kokeneet itsensä alakuloiseksi tai hermostuneeksi.

Tutkittavilta kysyttiin, mistä lähteistä heidän kotitaloutensa tulot koostuvat, sekä miten he tulevat nykyisillä tuloilla toimeen. Vastaajille esitettiin raha-asioihin liittyviä väittämiä, kuten kuinka usein he ovat huolissaan raha-asioistaan tai kokevat raha-asioiden hoitamiseen liittyvän tarpeetonta byrokratiaa. Tämän jälkeen vastaajia pyydettiin arvioimaan, kuinka paljon he luottavat muihin ihmisiin sekä eri tahoihin, kuten eduskuntaan, poliitikkoihin tai sosiaaliturvajärjestelmään. Vastaajat kertoivat, äänestäisivätkö he eduskuntavaaleissa, jos ne pidettäisiin nyt. Lopuksi esitettiin perustuloon liittyviä väittämiä, kuten helpottaisiko perustulo työn vastaanottamiseen liittyvää byrokratiaa tai tekisikö se työn vastaanottamisen taloudellisesti kannattavammaksi.

Taustatietoja aineistossa ovat sukupuoli, ikä, koulutus, ammatti, kotitalouden rakenne, kotitalouden koko, lasten lukumäärä, kotitalouden bruttotulot, henkilökohtaiset bruttotulot, työmarkkinatilanne, työttömyyden alkamisajankohta, suuralue ja tilastollinen kuntaryhmitys.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.