FSD3494 EVAn Arvo- ja asennetutkimus syksy 2020

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA)

Asiasanat

COVID-19, Euroopan integraatio, arvot, asenteet, eriarvoisuus, hyvinvointi, julkinen talous, koronavirukset, onnellisuus, sosiaaliset ongelmat, syntyvyys, talous, tasa-arvo, työelämä

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten arvoja ja asenteita. Tällä kertaa teemoina ovat koronavirus, hyvinvointivaltion rahoitus, onnellisuus, tasa-arvo, syntyvyys ja sosiaaliset ongelmat.

Aluksi vastaajille esitettiin väittämiä yhteiskunnan eri osa-alueilta. Ne käsittelivät muiden muassa hallituksen toimia koronavirusepidemian torjumiseksi, politiikkaa, työtä, tiedon luotettavuutta ja alkoholinkäyttöä.

Seuraavaksi selvitettiin väittämäparien avulla vastaajien suhtautumista julkisen talouden tasapainottamiseen koronapandemian jälkeen. Edelleen kysyttiin mielipiteitä hyvinvointivaltion rahoituksesta. Rahoituksen on sanottu edellyttävän sitä, että Suomessa on jatkossa tehtävä enemmän työtä. Tähän liittyen vastaajilta tiedusteltiin, miten hyvinä tai huonoina he pitäisivät erilaisia keinoja tavoitteen saavuttamiseksi.

Arkipäivän hyvinvointiin ja onnellisuuteen liittyen kysyttiin, kuinka onnellisiksi vastaajat kokevat elämänsä ja kuinka tyytyväisiä he ovat eri asioihin, kuten tulotasoonsa, parisuhdetilanteeseensa ja vaikutusmahdollisuuksiinsa. Kysyttiin myös arvioita onnellisen elämän osatekijöiden, kuten ihmissuhteiden, terveyden, sosiaalisen arvostuksen ja toimeentulon tärkeydestä sekä tiedusteltiin kuinka tasa-arvoisia tai eriarvoisia suomalaiset ovat.

Edelleen kysyttiin syntyvyyden alhaisuuteen vaikuttavista tekijöistä ja politiikkakeinoista, joilla voisi olla vaikutuksia syntyvyyden lisäämiseen. Selvitettiin myös millaisia sosiaalisia ongelmia (ahdistus, kiusaaminen, erilaiset riippuvuudet, köyhyys, asunnottomuus jne.) vastaaja itse tai hänen lähipiirinsä on kohdannut viime vuosina. Lopuksi tiedusteltiin, millainen vaikutus presidentti Donald Trumpilla ja hänen hallinnollaan on ollut esimerkiksi Yhdysvaltain asemaan ja arvostukseen maailmassa. Kartoitettiin myös, miten vastaajat suhtautuvat Suomen EU-jäsenyyteen ja euroon.

Taustamuuttujia olivat sukupuoli, ikäryhmä, asuinkunnan koko, asuinkunta, asuinmaakunta, perus- ja ammatillinen koulutus, ammattiryhmä, työnantajatyyppi, työsuhde, toimiala, puoluekanta (mitä puoluetta äänestäisi, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt), ammatillinen keskusjärjestö, yhteiskuntaluokka ja talouden bruttotulot.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.