FSD3509 Suomalaisten henkinen kriisinkestävyys II 2020

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Miten arvioit seuraavia yhteiskunnan turvallisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen liittyviä väittämiä asteikolla 5-1, jossa 5=täysin samaa mieltä, 4=samaa mieltä, 3=ei samaa eikä eri mieltä, 2=eri mieltä ja 1=täysin eri mieltä.

Suhtaudun kaikkiin uutisiin epäilevästi mahdollisten valeuutisten takia

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Täysin eri mieltä 1 76
Eri mieltä 2 365
Ei samaa eikä eri mieltä 3 421
Samaa mieltä 4 268
Täysin samaa mieltä 5 69
Ei vastausta 99 16
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1215
maksimi 99
minimi 1
keskiarvo 4.17
keskihajonta 11.004

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.