FSD3512 Päihdetutkimus 2018

Tekijät

  • Karjalainen, Karoliina (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)
  • Hakkarainen, Pekka (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)
  • Aarnio, Anna-Riikka (Tilastokeskus)
  • Hokka, Päivi (Tilastokeskus)
  • Salasuo, Mikko (Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusverkosto)

Asiasanat

alkoholi (päihteet), doping, huumeet, huumeiden käyttö, kannabis, päihteet, sekakäyttö, terveydentila, tupakointi

Sisällön kuvaus

Päihdetutkimus 2018 -kysely tarkastelee suomalaisen aikuisväestön päihteiden käyttöä, päihteitä koskevia asenteita sekä huumemielipiteitä ja -asenteita. Lisäksi sillä on kartoitettu lääkkeiden väärinkäyttöä ja dopingaineiden käyttöä. Päihdetutkimuksen 2018 on rahoittanut Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kyselyllä kartoitettiin muun muassa vastaajien alkoholin käyttöä ja tupakointia. Lisäksi tiedusteltiin huumeisiin liittyviä asenteita kysymällä erilaisia väitekysymyksiä eriasteisesta päihdekäytöstä. Aineisto sisältää kysymyksiä vastaajien omasta huumeiden käytöstä ja käytön aiheuttamista mahdollisista ongelmista. Vastaajilta kysyttiin esimerkiksi, tuntevatko he huumeidenkäyttäjiä ja onko heille tarjottu huumeita. Edelleen oltiin kiinnostuneita, kuinka helppoa vastaajien mielestä erilaisia huumausaineita olisi hankkia. Kyselyssä selvitettiin ihmisten kokemuksia huumeiden näkyvyydestä Suomessa.

Vastaajilta kysyttiin myös lääkkeistä ja niiden väärinkäytöstä. Kyselyn avulla saadaan tietoa muun muassa siitä, kuinka yleistä eri päihteiden samanaikainen käyttö on. Dopingaineiden käytöstä oli oma osionsa. Lopuksi tiedusteltiin vastaajien terveydentilasta, liikunnan harrastamisesta ja terveysongelmista.

Taustamuuttujina ovat muun muassa sukupuoli, ikä, asuinpaikkatyyppi, perhetyyppi, koulutus ja työmarkkina-asema.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.