FSD3516 Opiskelijatutkimus 2016

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Opetus- ja kulttuuriministeriö
  • Tilastokeskus
  • Eurostudent-konsortio

Asiasanat

ajankäyttö, ammattikorkeakoulut, ansiotyö, asuminen, budjetointi, elinkustannukset, etäopiskelu, kansainvälisyys, korkeakouluopiskelu, korkeakoulut, opintolainat, opintotuki, opiskelijat, opiskelu, opiskelu ulkomailla, toimeentulo, yliopistot

Sisällön kuvaus

Opiskelijatutkimus käsittelee suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden opintoihin hakeutumista, toimeentuloa, ajankäyttöä ja opiskeluun vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi kartoitetaan opiskelijoiden kansainvälistä liikkuvuutta, tulevaisuuden odotuksia ja jatko-opintoihin liittyviä seikkoja. Aineisto on kerätty Eurostudent VI-tutkimuksessa. Hanketta rahoittaa Euroopan unioni Erasmus+ -ohjelmasta.

Aluksi kysyttiin opiskelun aktiivisuudesta, opinto-oikeuksien määristä, suoritettavasta tutkinnosta, opintojen pää- tai sivutoimisuudesta sekä etäopiskelusta. Seuraavaksi tiedusteltiin mahdollisista jatko-opinnoista sekä opinnoista ulkomailla, mukaan lukien vaihto-opintojaksot. Edelleen kysyttiin sijoittumisesta työmarkkinoille ja palkan määrästä. Seuraavat kysymykset käsittelivät asumisjärjestelyitä, liikkumista ja välimatkaa asunnon ja opiskelupaikan välillä. Kysyttiin myös tuloista ja menoista sekä niiden jakautumisesta. Tämän jälkeen käsiteltiin vielä ajankäyttöä, kysyen esimerkiksi työssäkäynnistä lukukausien aikana sekä ajankäytön jakautumisesta opintojen ja työn välillä.

Taustamuuttujina ovat mm. ikä luokiteltuna, sukupuoli, opiskelusektori ja -ala luokiteltuna, opiskeluvuosi, kielitaito ja vanhempien koulutustaso. Lisäksi tieto siitä, ovatko vastaaja ja hänen vanhempansa syntyneet Suomessa ja onko vastaajalla lapsia.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.