FSD3539 Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2020

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Kainulainen, Sakari (Diakonia-ammattikorkeakoulu)
  • Kouvo, Antti (Itä-Suomen yliopisto)
  • Kujala, Pietari (Turun yliopisto)
  • Niemelä, Mikko (Turun yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos)
  • Saari, Juho (Tampereen yliopisto)

Asiasanat

elintaso, eriarvoisuus, huono-osaisuus, hyvinvointi, hyväosaisuus, sosiaalinen kerrostuneisuus, sosiaaliturva, tasa-arvo, toimeentulotuki, turvallisuus, tyytymättömyys, tyytyväisyys

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa kartoitettiin vastaajien hyvinvointia sekä kokemuksia ja näkemyksiä eriarvoisuudesta. Tutkimus on osa Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa Eriarvoisuuden torjuminen niukkuuden aikana (TITA) -hanketta (päätösnumerot: 293101 ja 314250) sekä Suomen akatemian rahoittamaa Eriarvoisuuden, interventioiden ja uuden hyvinvointiyhteiskunnan (INVEST) lippulaivahanketta (päätösnumero: 320162).

Aluksi vastaajilta kysyttiin, kuinka hyvin he kokevat saavuttavansa haluamiaan asioita elämässä ja millaiseen yhteiskunnalliseen asemaan he itsensä sijoittavat. Lisäksi kartoitettiin, kokevatko vastaajat luottavansa muihin ihmisiin, ovatko he saaneet toimeentulotukea sekä kuinka hyvin he kokevat saavansa taloutensa kulut katetuiksi. Vastaajille esitettiin myös erilaisia mielialaa koskevia kysymyksiä.

Seuraavaksi vastaajilta kysyttiin heidän kokemuksiaan ja näkemyksiään vuorovaikutuksesta naapureidensa kanssa, heidän asuinalueensa sekä kyseisen paikkakunnan keskustan turvallisuudesta, rikosten uhriksi joutumisesta, Suomen turvallisuudesta, sosiaaliturvasta sekä omasta hyvinvoinnista. Edelleen tiedusteltiin, kuinka tyytymättömiä tai tyytyväisiä vastaajat elämäänsä kokonaisuutena ovat.

Taustamuuttujina ovat maakunta, sukupuoli, syntymävuosi, perhemuoto, kotitalouden rakenne, asunnon hallintaperuste, asuntotyyppi, koulutusaste, ammattiasema, kotitalouden tulot ja menot sekä mitä puoluetta vastaaja äänestäisi, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.