FSD3541 Mustasaaren kuntalaiskysely kansanäänestyksestä 2020

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Backström, Kim (Åbo Akademi. Institutet för samhällsforskning)
  • Karv, Thomas (Åbo Akademi. Institutet för samhällsforskning)

Asiasanat

demokratia, kansanäänestykset, kunnallispolitiikka, kuntalaiset, kuntaliitokset, luottamus, poliittiset asenteet, suora demokratia, yhteiskunnalliset vaikutukset, äänestäminen

Sisällön kuvaus

Mustasaaren kunnassa järjestettiin vuonna 2019 kunnallinen kansanäänestys koskien kuntaliitosta Vaasan kaupungin kanssa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa mustasaarelaisten mielipiteitä kunnallisen tason kansanäänestyksistä sekä tarkastella vuonna 2019 järjestetyn kansanäänestyksen vaikutuksia kunnan sosiaaliseen ilmapiiriin. Tutkimus on osa suurempaa tutkimushanketta Åbo Akademin Sosiaalitutkimuksen instituutissa. Tutkimusta rahoitti Högskolestiftelsen i Österbotten.

Aluksi vastaajille esitettiin yleisiä kysymyksiä liittyen kansanäänestyksiin. Heiltä tiedusteltiin niin yleistä suhtautumista kansanäänestyksiin kuin myös sitä, kuinka suuri äänestysprosentin tai voittavan ehdotuksen ääniosuuden pitäisi olla, jotta kansanäänestyksen tulos olisi moraalisesti sitova vaaleilla valituille edustajille.

Seuraavaksi vastaajilta kysyttiin kysymyksiä liittyen vuonna 2019 Mustasaaressa järjestettyyn kansanäänestykseen. Vastaajien mielipiteitä kartoitettiin esimerkiksi siitä, oliko kansanäänestyksen pitäminen vuonna 2019 heidän mielestään oikea päätös, kuinka he äänestivät kyseisessä kansanäänestyksessä ja pitäisikö kansanäänestyksiä järjestää muistakin Mustasaaren kunnallisista asioista. Lisäksi tiedusteltiin kansanäänestykseen liittyvän prosessin ja siihen liittyneen keskustelun vaikutuksia äänestyspäätökseen seuraavissa kunnallisvaaleissa, omiin ihmissuhteisiin sekä näkemykseen erilaisista Mustasaaren kunnallisista toimijoista.

Lopuksi vielä kartoitettiin vastaajien yleisiä mielipiteitä politiikasta ja yhteiskunnasta esittämällä muutamia äänestämistä sekä poliittista luottamusta koskevia kysymyksiä ja väittämiä.

Taustamuuttujina ovat sukupuoli, ikä, äidinkieli, koulutustaso, ammattiasema, vastaajan rooli kunnassa sekä tieto siitä, osallistuiko vastaaja ennen kansanäänestystä Mustasaaren kunnan järjestämiin yleisiin keskustelutilaisuuksiin.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.