FSD3552 Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Seinäjoen kaupunkiorganisaatiossa: kysely 2020

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Kasanen, Maria (Seinäjoen ammattikorkeakoulu)
  • Kitinoja, Helli (Seinäjoen ammattikorkeakoulu)
  • Nissinen, Kaija (Seinäjoen ammattikorkeakoulu)

Asiasanat

hyvinvointi, kehittäminen, lapset, lapsiperheet, nuoret, organisointi, terveyden edistäminen, terveys, toimialat, yhteistyö

Sisällön kuvaus

Seinäjoen kaupunkiorganisaation eri toimialojen osallistumista lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen selvittävä aineisto on osa Healthy Kids of Seinäjoki -kehitysalusta alueellisena vahvuutena ja yritysten kasvun lähteenä -hanketta. Tutkimushankkeen rahoittivat Euroopan aluekehitysrahasto ja Pirkanmaan liitto. Kyselyyn vastanneet työskentelivät eri asemissa Seinäjoen kaupunkiorganisaatiossa useilla toimialoilla, joita olivat muun muassa sivistys ja hyvinvointi, elinvoima ja kilpailukyky, sosiaali- ja terveystoimi sekä kaupunkiympäristö.

Aluksi vastaajilta kysyttiin, mikä on heidän mielestään lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisen kohderyhmä. Sen jälkeen heiltä pyydettiin näkemyksiä Seinäjoen kaupunkiorganisaation lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä koskeviin väittämiin. Heiltä kysyttiin, kokivatko he kaupunkiorganisaation onnistuneen edellä mainitun kohderyhmän hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, sen organisoimisessa, koordinoimisessa ja seuraamisessa. Kiinnostuneita oltiin myös vastaajien näkemyksistä liittyen resurssien riittävyyteen sekä sidosryhmien osallistumisen tukemiseen.

Kysymyksillä pyrittiin myös kartoittamaan vastaajien näkemyksiä oman toimialansa lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyviin tavoitteisiin ja ohjaaviin asiakirjoihin sekä menetelmiin ja toimenpiteisiin. Lisäksi vastaajille annettiin mahdollisuus esittää omia kehitysehdotuksiaan oman toimialansa sekä koko kaupunkiorganisaation lasten, nuorten ja lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskeviin toimintatapoihin ja tavoitteisiin. Lopuksi vastaajilta tiedusteltiin, ovatko he kuulleet aiemmin Healthy Kids of Seinäjoki -toiminnasta ja -kehitysalustasta ja heitä pyydettiin kertomaan, mitä kyseisellä toiminnalla ja kehitysalustalla heidän mielestään tarkoitetaan.

Taustamuuttujina aineistossa olivat toimiala ja asema Seinäjoen kaupunkiorganisaatiossa.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.