FSD3556 Digikansalaisuus ja palveluiden saavutettavuus maaseudulla: kansalaiskysely 2016

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Kivivirta, Ville (Lapin yliopisto)
  • Selkälä, Arto (Lapin yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta)
  • Suikkanen, Asko (Lapin yliopisto)
  • Syväjärvi, Antti (Lapin yliopisto)
  • Viinamäki, Leena (Lapin ammattikorkeakoulu)
  • Voutilainen, Olli (Vaasan yliopisto. Levón-instituutti)

Asiasanat

digitaalinen kuilu, digitaaliset taidot, digitalisaatio, haja-asutusalueet, julkinen sektori, julkiset palvelut, maaseudun suunnittelu, maaseutu, palveluntuottajat, sähköinen asiointi, tietoliikennelaitteet, verkkopalvelut

Sisällön kuvaus

Aineistossa selvitetään Lapin, Pohjanmaan ja Pohjois-Karjalan maakuntien asukkaiden kokemuksia ja näkemyksiä internetperustaisesta asioinnista ja sen saavutettavuudesta. Erityisesti tarkastelun keskiössä ovat verkkopalveluiden käytettävyys ja toimivuus harvaan asutun maaseudun väestön keskuudessa. Kysely on osa Lapin ja Vaasan yliopistojen sekä Lapin ammattikorkeakoulun toteuttamaa Digikansalaisuus ja palveluiden saavutettavuus maaseudulla -hanketta, jota rahoitti maa- ja metsätalousministeriö (Maatalouden kehittämisrahasto MAKERA).

Aluksi vastaajille esitettiin kysymyksiä liittyen heidän internetin käyttöosaamiseensa ja -tottumuksiinsa. Edelleen vastaajille esitettiin erilaisia väittämiä koskien internetin käytön helppoutta, toimintavarmuutta ja hintaa. Seuraavat kysymykset koskivat erilaisia julkisia palveluntarjoajia ja heidän verkkopalveluitaan. Vastaajilta esimerkiksi tiedusteltiin, ovatko he asioineet erilaisten julkisten palveluntarjoajien kanssa joko verkon välityksellä tai paikan päällä. Lisäksi pyydettiin arvioimaan kyseisten julkisten palveluntarjoajien palveluiden tärkeyttä ja toimivuutta. Kyselyn lopuksi vastaajilta vielä tiedusteltiin, kuinka hyvin ja millä tapaa julkiset internetperustaiset palvelut vastaavat heidän omia tarpeitaan sekä sitä, haluaisivatko vastaajat itse olla mukana näitä palveluita suunnittelemassa.

Taustamuuttujina aineistossa ovat asuinkunta, etäisyys asuinkunnasta maakunnan kuntakeskukseen, pääasiallinen liikkumisväline kotikunnasta kuntakeskukseen matkatessa, sukupuoli, ikä, koulutus ja ammattiasema.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.