FSD3578 Varhaiskasvatuskysely 2019

Aineisto on käytettävissä (D) vain luovuttajan luvalla.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

Asiasanat

lapsen kehitys, lapset (ikäryhmät), lapset (perheenjäsenet), lastenhoito, perhe-elämä, perhetutkimus, perhevapaat, päivähoito, työ, vanhemmat, vanhemmuus, varhaiskasvatus

Sisällön kuvaus

Kyselyllä kartoitettiin nelivuotiaiden lasten huoltajilta tietoja muun muassa perheestä, asumisesta, toimeentulosta, vanhempana toimimisesta, lastenhoidon järjestämisestä ja lastenhoidon taloudellisten tukien käytöstä. Aineisto on osa monitieteistä Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistyössä toteuttamaa Tasa-arvon kysymykset lasten varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja hoidon tukien järjestelmässä -hanketta (CHILDCARE).

Kyselyn alussa kartoitettiin nelivuotiaan lapsen ja kyselyyn vastanneen aikuisen taustatietoja. Tämän jälkeen kysyttiin nelivuotiaan lapsen hoitojärjestelyistä, hoitomuodon valinnasta ja perhevapaista. Seuraavaksi kysyttiin vastaajan työhön, työn ja perheen yhteensovittamiseen ja terveystilanteeseen liittyviä kysymyksiä. Sitten selvitettiin perheen tilannetta, toimeentuloa ja tukea. Lisäksi vastaajilta kysyttiin ajatuksia lastenhoitoon liittyvistä poliittisista päätöksistä sekä varhaiskasvatuksen järjestämistä koskevista asioista.

Vastaajan taustatietoina ovat muun muassa asuinkunta (luokiteltuna), sukupuoli, ikäryhmä, siviilisääty, perheenjäsenet, koulutustaso, elämäntilannetta ja työsuhdetta kuvaavat tiedot. Kyselyn kohteena olevasta lapsesta taustatietoina ovat muun muassa sukupuoli, asumisen järjestelyt ja hoitojärjestelyt. Lisäksi vastaajan puolison taustatietoja ovat koulutustaso sekä elämäntilanne.

Aineistossa olevan satunnaistetun id-muuttujan perusteella tämän ja FSD3577 Varhaiskasvatuskysely 2016 -aineiston ajallinen vertailu on mahdollista.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.