Kuvailu on saatavilla vain suomeksi (tulossa: englanninkielinen).

FSD3603 Yliopisto-opiskelijoiden kirjoituksia tulevaisuuden mielikuvistaan 2021

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

  • Kuvailu on saatavilla vain tällä kielellä (tulossa: englanninkielinen)

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Salonen, Anna Sofia (Helsingin yliopisto. Teologinen tiedekunta)
  • Laiho, Marjukka (Itä-Suomen yliopisto. Filosofinen tiedekunta)

Asiasanat

COVID-19, elämänodotukset, ilmastonmuutos, korkeakouluopiskelu, mielikuvat, tulevaisuudenodotukset, tulevaisuus, unelmat

Sisällön kuvaus

Kirjoituskutsulla kerätty aineisto sisältää yliopisto-opiskelijoiden kirjoituksia tulevaisuuden mielikuvistaan. Kirjoituskutsussa opiskelijoita pyydettiin kuvittelemaan maailma ja oma elämä vuonna 2050. Vastaajia pyydettiin kirjoittamaan kuvitteellisesti vuodesta 2050 käsin kirje itselleen vuoteen 2021. Kirjeessä tuli kuvailla, miltä maailma ja oma elämä tuolloin näyttävät.

Kirjeen alussa pyydettiin kuvailemaan kuviteltu tilanne, josta käsin vastaaja kirjettä kirjoittaa. Pyydettiin kertomaan, mikä maailmassa on muuttunut paremmaksi ja miten muutos parempaan on ollut mahdollinen. Kirjoittaa sai vapaamuotoisesti itse valituista aiheista. Apukysymysten avulla tarjottiin mahdollisuutta pohtia esimerkiksi sitä, mitä myönteistä maailmassa ja vastaajan elämässä on tapahtunut ja mitkä kenties oraalla olleet positiiviset kehityskulut ovat toteutuneet? Keruukutsun johdannossa viitattiin myös ilmastonmuutoksen ja koronaviruspandemian kaltaisiin kriiseihin, ja niiden vaikutukseen esimerkiksi talouteen ja poliittiseen päätöksentekoon. Nämä teemat nousevat myös useissa vastauksissa keskiöön.

Taustatietona kysyttiin sukupuolta, ikäryhmää, koulutusalaa sekä opintovaihetta. Arkistoinnin yhteydessä taustatiedoista tuotettiin erillinen html-hakemisto, jonka avulla aineistoa on helppo selata.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.