FSD3605 Välityömarkkinoiden työpajan valmentajien ja valmennettavien haastattelut sekä valmennuskeskustelut 2014-2016

Tekijät

Asiasanat

hankesuunnittelu, kehittämisprojektit, kokemukset, tavoitteet, työllistyminen, työllistäminen, työpajat, työtoiminta, työttömät, työvalmennus, vaikeasti työllistyvät, valmentajat, välityömarkkinat, yhteistyö

Sisällön kuvaus

Aineisto käsittelee välityömarkkinoiden työpajan valmentajien sekä valmentautujien ajatuksia ja kokemuksia työpajatoiminnasta sekä työllistämishankkeesta. Aineisto koostuu kolmesta kokonaisuudesta, joita ovat valmentajien haastattelut, valmentautujien haastattelut sekä valmennuskeskusteluiden taltioinnit. Aineistot on kerätty osana Toimijuuden tukeminen marginalisoitujen yhteisöjen kehittämistoiminnassa (BINEC) -tutkimusprojektia, jota on rahoittanut Emil Aaltosen säätiö.

Valmentajille suunnattujen haastattelukysymysten avulla tiedusteltiin valmennuspalveluiden kehittämisen prosessista sekä työllistämishankkeeseen liittyen kokemuksia asiakastyöstä ja erilaisista yhteistyökuvioista. Tavoitteena oli ymmärtää hankkeen toimintaa ja työpajan asiakaspolkuun liittyvän kehitystyön prosessia, sen herättämiä ajatuksia, toiveita ja tavoitteita. Valmentautujien haastatteluissa puolestaan kysyttiin muun muassa kokemuksia työpajalla työskentelystä, työpajatoiminnasta yleisesti, valmennuksesta sekä tulevaisuudensuunnitelmista. Valmentajan ja valmennettavien välisten yksilövalmennuskeskusteluiden havainnoinnin tarkoituksena oli seurata asiakaspolkua ja valmennusprosessia sen eri vaiheissa. Aineistossa esiintyviä aiheita ovat muun muassa pitkäaikaistyöttömyys, työllistymisen edistäminen, kuntoutus, Green Care, toimijuuden tukeminen ja sosiaalinen vuorovaikutus.

Taustatietoina ovat päivämäärä, aineistotyyppi, osallistujat sekä tieto siitä, miksi henkilö on työpajassa. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.