FSD3643 Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto 2020

Aineisto on (A) vapaasti käytettävissä ilman rekisteröitymistä (CC BY 4.0).

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

  • Aineistoon ei liity muita kuvailevia tiedostoja

Tekijät

  • Kansalliskirjasto

Asiasanat

kirjastoaineistot, kirjastot, kirjastotietokannat, kokoelmat, palvelut, tieteelliset kirjastot, tilastot

Sisällön kuvaus

Aineisto sisältää Suomen tieteellisten kirjastojen tilastotietoja vuodelta 2020 kansanvälisten kirjastotilastostandardien mukaisesti. Se kattaa tietoja ja tunnuslukuja kirjastojen tiloista, toimipisteistä, kokoelmista, palveluista, hankinnoista, käytöstä, käyttäjistä, aukioloajoista, taloudesta ja henkilökunnasta. Aineistoa on kerätty kansalliskirjastosta, yliopistokirjastoista, ammattikorkeakoulukirjastoista sekä muutamasta erikoiskirjastosta. Kerääjäorganisaatiot on eritelty datatiedostossa.

Tilastotietojen koonnissa organisaatiot ovat soveltaneet seuraavia standardeja: SFS-ISO 2789:2015 (Kirjastojen kansainvälinen tilastostandardi, joka pohjautuu päästandardiin ISO 2789:2013 International library statistics), ISO 11620:2014 (Library performance indicators), SFS-ISO 16439:2016 (Kirjastojen vaikuttavuuden arvioinnin menetelmät ja toimenpiteet, joka pohjautuu standardiin ISO 16439:2014 Methods and procedures for assessing the impact of libraries) sekä ISO 21248:2019 (Quality assessment for national libraries). Lisätietoa aineistonkeruusta on KITT-käyttäjän käsikirjassa (ks. Käytön ja kuvailun oheismateriaalit).

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.