FSD3648 Kansalaisuuden kuilut ja kuplat -kansalaiskysely 2018

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

Asiasanat

asenteet, kansalaiset, kansalaistoiminta, mielipiteet, osallistuminen, poliittinen ajattelu, poliittinen käyttäytyminen, poliittiset asenteet, vaikuttaminen, yhteiskunta

Sisällön kuvaus

Aineistossa on tarkasteltu eri kansalaisryhmien yhteiskunnallisia ja poliittisia mielipiteitä. Vastaajat ottivat kantaa väitteisiin, jotka käsittelivät yhteiskunnallista osallistumista ja vaikuttamista, luottamusta poliittisiin päättäjiin, vastaajan poliittista kiinnostusta sekä poliittisia mielipiteitä. Aineisto kerättiin osana Kansalaisuuden kuilut ja kuplat (BIBU) -hanketta, joka tutkii, miten talouden rakennemuutokset haastavat poliittista päätöksentekoa. BIBU selvittää kansalaisten ja päätöksentekijöiden toimintakykyä sekä poliittisia intressejä ja tunteita. Hankkeessa on mukana kuusi eri yliopistoa ja tutkimuslaitosta, ja sitä vetää professori Anu Kantola Helsingin yliopistosta.

Vastaajia pyydettiin aluksi arvioimaan väittämiä, jotka käsittelivät erilaisia yhteiskunnallisen osallistumisen muotoja, kuten esimerkiksi poliittiseen keskusteluun osallistumista, tuotteiden ja palveluiden kuluttamista poliittisista syistä sekä kansalaistoimintaan osallistumista. Kysyttiin myös luottamuksesta päättäjiin sekä yksittäisen ihmisen vaikutusmahdollisuuksista.

Seuraavaksi selvitettiin poliittista suuntautumista ja äänestyskäyttäytymistä. Edelleen tiedusteltiin vastaajan tuntemuksia ja ajatuksia tiettyjä kansalaisryhmiä kohtaan, lapsiin ja lastenkasvatukseen liittyen sekä sosiaaliturvasta. Lopussa vastaajia pyydettiin vielä arvioimaan omaa yhteiskunnallista asemaa sekä tyytyväisyyttä ja terveyttä.

Taustamuuttujia ovat muun muassa vastaajan sukupuoli, syntymävuosi, siviilisääty, koulutustaso, ammatti, bruttotulot, työmarkkina-asema sekä kotitalouden koko.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.