Kuvailu on saatavilla vain suomeksi (tulossa: englanninkielinen).

FSD3680 Tohtorin tutkinnon vuonna 2018 suorittaneiden työelämään sijoittuminen 2021

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

  • Kuvailu on saatavilla vain tällä kielellä (tulossa: englanninkielinen)

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Suomen akateemisten ura- ja rekrytointipalvelujen Aarresaari-verkosto
  • Tampereen yliopiston tutkimuspalvelu TUPA

Asiasanat

akateeminen työvoima, jatkokoulutus, osaaminen, tohtorikoulutus, työelämävalmiudet, työhönsijoittuminen, työllistyminen, työmarkkinat, työura, yliopistot

Sisällön kuvaus

Tohtoreiden uraseurannoilla kerätään vuosittain valtakunnallisesti tietoa yliopistoista tohtoriksi valmistuneiden työllistymisestä ja työelämän osaamistarpeista. Vuoden 2021 tohtoriuraseurannalla kartoitettiin vuonna 2018 suomalaisista yliopistoista valmistuneiden tohtoreiden varhaista työuraa ja työtilannetta kolme vuotta valmistumisen jälkeen. Kyselyn teemoja ovat muun muassa tohtorikoulutuksen vaikutus työllistymiseen, koulutuksen vastaavuus työelämän osaamistarpeisiin nähden ja nykyisen työsuhteen laatu.

Ensiksi vastaajilta kysyttiin heidän työmarkkinatilanteestaan tohtorin tutkinnon suorittamisen jälkeen, mukaan lukien mahdolliset työttömyysjaksot. Vastaajan nykyisestä työsuhteesta ja sen laadusta kysyttiin myös tarkentavia kysymyksiä. Seuraavaksi tiedusteltiin tohtorikoulutuksen ja tutkinnon merkitystä. Vastaajan tuli muun muassa arvioida, kuinka tohtorikoulutus kehitti erilaisia työelämävalmiuksia ja kuinka tärkeitä nämä tiedot ja taidot ovat vastaajan nykyisessä työssä. Lopuksi vastaajilta kysyttiin tohtoriopintojen rahoituksesta ja ensisijaisesta suoritustavasta.

Taustamuuttujina aineistossa ovat vastaajan sukupuoli, koulutusala, työnantajasektori, asema organisaatiossa ja ikä valmistuessa kaksiluokkaisena.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.