Kuvailu on saatavilla vain suomeksi (tulossa: englanninkielinen).

FSD3715 Kansainvälisten ilmasto- ja biodiversiteettipaneelien sosiaaliset verkostot 2016-2021

Aineisto on käytettävissä (D) vain luovuttajan luvalla.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

  • Kuvailu on saatavilla vain tällä kielellä (tulossa: englanninkielinen)

Aineistoon liittyvät tiedostot

  • Aineistoon ei liity muita kuvailevia tiedostoja

Tekijät

Asiasanat

asiantuntijat, biodiversiteetti, ilmastonmuutokset, ilmastonsuojelu, ilmastopolitiikka, kansainvälinen yhteistyö, raportit, verkostoanalyysi, verkostot

Sisällön kuvaus

Aineisto sisältää koosteen ryhmäjäsenyyksistä liittyen kansainvälisen ilmastopaneelin (IPCC), kansainvälisen biodiversiteettipaneelin (IPBES), Future Earth -tutkimusohjelman ja Maailman ilmastotutkimusohjelman (WCRP) työhön nimettyjen asiantuntijoiden osalta. Aineisto on kerätty osana Suomalaisen tiedediplomatian tila ja mahdollisuudet VN TEAS -hanketta.

Aineistoon on kerätty kansainvälisen ilmastopaneelin (IPCC) ja kansainvälisen biodiversiteettipaneelin (IPBES) vuosina 2016 - 2021 käynnissä olleisiin arviointiprosesseihin virallisesti nimetyt ja työhön osallistuneet tutkijat ja asiantuntijat. Lisäksi aineistoon on kerätty tiedot kahden IPCC:n ja IPBESin toimintaan kiinteästi liittyvän kansainvälisen tiedeorganisaation, Future Earthin ja World Climate Research Programmen (WCRP) toimintaan vuonna 2020 nimetyt tutkijat. Kerätty aineisto esitetään suuntaamattomana, kaksiarvoisena verkostoanalyysimatriisina. Kunkin tutkittavan kohdalta on merkattu, kuuluiko tutkittava mainittuihin foorumeihin.

IPCC:n ja IPBESin osalta on jätetty muun muassa kansalliset yhteyshenkilöt ja sihteeristöjen edustajat pois sekä Future Earthin ja WCRP:n osalta sihteeristöjen edustajat ja lukuisat verkostoissa toimivat satunnaiset vapaaehtoiset. Future Earthin ja WCRP:n osalta on otettu mukaan vain ne tutkijat, joiden tiedot ovat olleet löydettävissä organisaatioiden verkkosivuilta, ja jotka ovat osallistuneet tutkitun tiedon arviointeja tai arviointityötä kirjallisesti tukevien foorumien toimintaan (pois lukien foorumit, jotka pyrkivät vain verkottumaan eivätkä arvioi tai tuota tietoa). Havaintomatriisissa jokainen yksittäinen henkilö on merkitty vain yhteen kertaan eli mahdolliset toistot on poistettu.

Jäsenyysmatriisin avulla voi analysoida IPCC:n ja IPBESin raporttien kirjoittamiseen ja vertaisarviointiin nimitettyjen asiantuntijoiden sekä täten myös organisaatioiden eri arviointiprosessien tai foorumien välisiä suhteita (jäsenyys foorumeissa on merkitty dataan arvoilla 1 tai 0 eli suhde joko on tai ei ole). Eri foorumeita aineistossa on lueteltuna 101 kappaletta. Aineistosta voidaan analysoida erilaisia verkostoanalyysiohjelmia hyödyntäen yksiulotteisesti esim. IPCC:n sisäisiä suhteita, kuten mitkä ja minkä tyyppiset organisaatiot ovat keskeisiä IPCC:n asiantuntijoiden taustaorganisaatioina tai kaksiulotteisesti kaikkien neljän toimijaryhmän keskinäisiä suhteita. Organisaatioiden luomia verkostoja voidaan myös verrata keskenään. Aineistosta voidaan laskea perustietoja (kuten esiintymisfrekvenssejä) verkostoissa eniten edustetuista maista tai maiden ryhmistä organisaatioista.

Taustamuuttujina aineistossa on tutkittavan asiantuntija-asema, kansalaisuus, organisaatiojäsenyys ja oletettu sukupuoli. Niiden tutkijoiden osalta, joilla on jäsenyys useammalla kuin yhdellä foorumilla, on kirjattu se rooli, joka on henkilön kaikista rooleista vastuullisin.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.