Kuvailu on saatavilla vain suomeksi (tulossa: englanninkielinen).

FSD3745 Suomalaisten arvot ja arkielämä 1999

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

  • Kuvailu on saatavilla vain tällä kielellä (tulossa: englanninkielinen)

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

Asiasanat

arvot (käsitykset), asenteet, autokauppa, digitaaliset taidot, harrastukset, henkilöautot, internet, kansainvälistyminen, kulutus, mainokset, matkapuhelimet, mediankäyttö, sosiaaliset suhteet, tietokoneet, työelämä, vapaa-aika, yhteiskunnallinen muutos, yrityskuva

Sisällön kuvaus

Aineisto kartoittaa suomalaisten arkea, arvoja, asenteita, kulutuskäyttäytymistä ja ajan ilmiöitä.

Vuoden 1999 aineiston alussa kysyttiin vastaajien harrastuksista, vapaa-ajan viettotavoista ja matkustamisesta. Seuraavaksi kartoitettiin vastaajien arvoja eli elämää ohjaavia periaatteita ja toimintatapoja. Aineisto sisältää Schwartzin 57-osioisen arvomittarin (Schwarz Value Survey, SVS).

Henkilöauton ostamista, omistamista, käyttöä ja huoltoa tiedusteltiin useilla kysymyksillä. Väitelauseilla kartoitettiin vastaajien yleistä suhtautumista autoon ja autoiluun. Edelleen kysyttiin suhtautumista autokauppaan ja kiinnostusta autoliikkeen huoltopalveluihin. Myös työelämää ja hyvän työnantajan ominaisuuksia tarkasteltiin.

Vastaajien suhtautumista mainontaan, uuteen teknologiaan, erilaisiin yrityksiin ja tuotemerkkeihin kartoitettiin. Kysyttiin esimerkiksi millaisen uuden matkapuhelimen, pölynimurin, polkupyörän tai auton vastaaja valitsisi itselleen. Vastaajat arvioivat myös esimerkiksi kahvimainoksia, automainoksia ja kivennäisvesimainoksia. Vastaajilta kysyttiin myös millaisia tunteita mainosten näkeminen tai kuunteleminen herättää.

Vastaajien joukkoviestinten seuraamista ja mediankäyttöä tiedusteltiin. Kysyttiin sanoma- ja aikakauslehtien lukemisesta, television katselusta ja radion kuuntelusta. Vastaajat arvioivat, kuinka kauan he käyttävät päivittäin aikaa eri medioiden parissa ja kertoivat, mitä lehtiä he lukevat ja ohjelmia katsovat tai kuuntelevat.

Tietotekniikkaan liittyen kysyttiin vastaajan digitaidoista ja tiedusteltiin, mitä laitteita vastaaja käyttää tai mahdollisesti aikoo hankkia. Edelleen kartoitettiin, kuinka usein vastaajat käyttävät matkapuhelinta ja internetiä. Tiedusteltiin myös vastaajan internetin ja matkapuhelimen käyttötavoista.

Vastaajien ruokailutapoja kartoitettiin useilla kysymyksillä. Tiedusteltiin muun muassa eri elintarvikkeiden ja ruokalajien käytöstä. Lisäksi kysyttiin ympäristöasioista ja vastaajan omasta terveydestä. Kartoitettiin, mitä toimia vastaaja tekee ympäristön puolesta, esim. kierrättääkö vaatteita, säästääkö energiaa ja välttääkö lentomatkailua. Myös maailman ja yhteiskunnan muuttumista ja muutoksen suuntaa selvitettiin. Kysyttiin esimerkiksi, mitkä asiat ovat muuttuneet hyvään tai huonoon suuntaan ja mihin suuntaan kansallinen turvallisuus ja maamme talous ovat kehittymässä lähivuosina. Lopuksi kysyttiin suhtautumisesta ostoksilla käymiseen.

Taustamuuttujina olivat vastaajan sukupuoli, ikä, siviilisääty, koulutus, ammatti, työssäkäynti, asuinpaikkakuntatyyppi, asuinlääni, kotitalouden koko ja alle 18-vuotiaiden lasten lukumäärä sekä perheen tuloluokka ja toisen huoltajan ammatti. Tiedusteltiin myös kulkuvälineiden käytöstä eripituisilla matkoilla.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.