FSD3749 Suomalaisten arvot ja arkielämä 2015

Tekijät

Asiasanat

arvot (käsitykset), asenteet, digitaaliset taidot, huolestuneisuus, internet, kirjallisuusmaku, matkapuhelimet, mediankäyttö, musiikkimaku, pelaaminen, terveys, tietokoneet, viihde-elektroniikka, yhteiskunnallinen muutos, ympäristöasenteet

Sisällön kuvaus

Aineisto kartoittaa suomalaisten arkea, arvoja, asenteita ja ajan ilmiöitä.

Aluksi tiedusteltiin vastaajien musiikki- ja kirjallisuusmakua ja kysyttiin, kuinka tärkeänä vastaajat pitävät musiikin kuuntelemista ja kirjojen lukemista. Seuraavaksi kartoitettiin vastaajien arvoja eli elämää ohjaavia periaatteita ja toimintatapoja. Aineisto sisältää Schwartzin 57-osioisen arvomittarin (Schwarz Value Survey, SVS), jota on täydennetty yksityisyys (oma rauha) -osiolla.

Yhteiskunnan muuttumista ja tulevaisuuteen liittyviä huolenaiheita selvitettiin useilla kysymyksillä. Kysyttiin esimerkiksi, mihin suuntaan kansallinen turvallisuus ja maamme talous ovat kehittymässä lähivuosina ja miten usein asunnottomuus, energiaongelmat ja ilmastonmuutos huolestuttavat.

Vastaajien mediankäyttöä sekä digitaalista viihde- ja rahapelaamista tiedusteltiin myös. Kysyttiin sanoma- ja aikakauslehtien lukemisesta, television katselusta ja radion kuuntelusta. Vastaajat arvioivat, kuinka kauan he käyttävät päivittäin aikaa eri medioiden parissa ja kertoivat, mitä lehtiä he lukevat, pelejä pelaavat ja ohjelmia katsovat tai kuuntelevat. Sosiaalisen median käyttöä tarkasteltiin edelleen kysymällä eri some-yhteisöjen, pikaviestinten sekä musiikkia, kuvia ja videoita tarjoavien palveluiden käytöstä. Selvitettiin myös, miksi vastaaja on mukana sosiaalisessa mediassa. Lisäksi eri viestimien kiinnostavuutta ja tarpeellisuutta selvitettiin.

Tietotekniikkaan liittyen kysyttiin vastaajan digitaidoista ja tiedusteltiin, mitä laitteita vastaaja käyttää tai mahdollisesti aikoo hankkia. Edelleen kartoitettiin, kuinka kauan vastaajat käyttävät päivittäin internetiä tai sosiaalista mediaa. Tiedusteltiin myös vastaajan internetin ja matka- tai älypuhelimen käyttötavoista sekä tehdyistä nettiostoksista.

Nykyajan ilmiöitä tarkasteltiin väittämien avulla, jotka käsittelivät esimerkiksi uutta teknologiaa, uutisten seuraamista, Natoon liittymistä, internetiä, kansainvälistymistä ja ilmastonmuutosta. Kysyttiin myös vastaajien kokemusta siitä, miten hyvin poliittiset puolueet ja erilaiset aatteet, järjestöt ja kansalaisliikkeet ajavat vastaajalle tärkeitä asioita. Lopuksi kysyttiin ympäristönsuojelusta ja vastaajan omasta terveydestä. Kartoitettiin, mitä toimia vastaaja tekee ympäristön puolesta, esim. kierrättääkö vaatteita, syökö kasvisruokaa, suosiiko joukkoliikennettä ja välttääkö lentomatkailua.

Taustamuuttujina olivat vastaajan sukupuoli, ikä, siviilisääty, koulutus, ammatti, työssäkäynti, asuinpaikkakuntatyyppi, asuinlääni, perheen kotitalouden koko ja alle 18-vuotiaiden lasten lukumäärä sekä perheen tuloluokka ja toisen huoltajan ammatti. Kysyttiin myös, onko vastaajalla lemmikkieläimiä.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.