FSD3777 Suomenruotsalainen barometri B5/2021

Aineisto on käytettävissä (D) vain luovuttajan luvalla.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Finnish Research Infrastructure for Public Opinion (FIRIPO)
  • Lindell, Marina (Åbo Akademi. Institutet för samhällsforskning)

Asiasanat

Internet, joukkoviestimet, korruptio, maksullisuus, media, mielipiteet, ruotsinkieliset, sanomalehdet, sosiaalinen media, suomenruotsalaiset, sähköinen viestintä, sähköiset palvelut, tiedonvälitys, uutiset, uutisvälitys

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa kartoitettiin suomenruotsalaisten uutisten ja median kulutusta sekä luottamusta eri tiedotusvälineisiin. Lisäksi selvitettiin näkemyksiä korruptiosta. Aineisto on kerätty osana Suomenruotsalaista barometriä (Barometern), joka kuuluu kansalliseen yleisen mielipiteen mittaamisen infrastruktuuriin (The Finnish Research Infrastructure for Public Opinion, FIRIPO).

Aluksi vastaajilta tiedusteltiin eri medioiden käyttömääriä, minkä jälkeen kysyttiin tarkemmin uutismedioiden ja sosiaalisen median käytöstä. Seuraavaksi vastaajien tuli arvioida luottamustaan eri uutismedioihin. Tämän yhteydessä kysyttiin myös näkemystä journalistien objektiivisuudesta. Vastaajilta kysyttiin myös suomenruotsalaisten verkkouutisten maksuhalukkuudesta. Heiltä tiedusteltiin, mistä syistä he voisivat maksaa verkkouutisista ja paljonko he olisivat valmiita maksamaan näistä. Vastaavasti kysyttiin, mistä syistä ei ole halukas maksamaan verkkouutisista sekä syitä tilauksen peruuttamiselle. Seuraavaksi vastaajilta tiedusteltiin muiden digitaalisten palveluiden käytöstä ja käytön muutoksesta koronapandemian jälkeen. Lopuksi vastaajilta kysyttiin näkemyksiä korruption ilmenemisestä sekä luottamuksesta eri instituutioihin.

Taustamuuttujina ovat asuinalue maakuntatasolla, ikä, sukupuoli, äidinkieli, koulutustaso, ammattiasema ja puoluekanta.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.