FSD3785 Tiedebarometri 2022

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Varpula, Vesa (Tieteen tiedotus ry)

Asiasanat

instituutiot, rokotus, tiede, tiedepolitiikka, tiedeviestintä, tiedeyhteisöt, tiedonlähteet, tieteen edistyminen, tutkijat, tutkimus

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten suhtautumista tieteeseen ja kartoitettiin tieteen roolia yhteiskunnassa. Tutkimuksen toimeksiantajana toimi Tieteen tiedotus ry.

Aluksi tiedusteltiin kuinka kiinnostuneita vastaajat ovat eri aihepiireistä (kuten politiikka, tiede, urheilu) ja niiden seuraamisesta eri tiedotusvälineissä. Lisäksi tiedusteltiin vastaajien mieleisimpiä ja tärkeimpiä tietolähteitä, joita he seuraavat. Tämän jälkeen kysyttiin luottamuksesta eri yhteiskunnan instituutioita sekä tiedettä ja tutkimusta kohtaan ja vastaajia pyydettiin nimeämään jokin tutkija, jota he pitävät luotettavana.

Lisäksi tiedusteltiin tieteen ja tutkimuksen kehittymisestä sekä tieteen kyvystä ratkaista yhteiskunnallisia ongelmia. Vastaajilta kysyttiin myös tieteen ja yhteiskunnan sekä politiikan suhteesta sekä edelleen tieteen suhteesta arkielämään ja omiin henkilökohtaisiin näkemyksiin. Lopuksi vastaajia pyydettiin vastaamaan vielä rokotuksia koskeviin väittämiin sekä tiedusteltiin onko koronaepidemia vaikuttanut luottamukseen eri yhteiskunnallisia tahoja kohtaan.

Taustamuuttujina olivat sukupuoli, ikä, asuinkunnan koko, asuinmaakunta, asumismuoto, talouden koko, peruskoulutus, ammatillinen koulutus, koulutusala, kuntaryhmitys, vasemmisto-oikeisto-kanta, yhteiskuntaluokka, talouden vuositulot sekä ammattiryhmä.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.